Instalacje i sieci sanitarne, grzewcze, wentylacyjne,
przydomowe oczyszczalnie ścieków

Anna Moll - 601 80 51 75

Urządzenia i systemy elektryczne
Jacek Moll - 609 57 69 36

Projekty budowlane, BHP
Artur i Jolanta Rosińscy - 601 22 44 95

AMAR-PLUS S.C.

91-167 Łódź, ul. Geodezyjna 18
tel. (042) 656 02 87, tel./ fax. (042) 612 33 87


91-335 Łódź, ul.Hipoteczna 7/9
tel. (042) 676 28 83

e-mail: amarplus@amarplus.com.pl

ZAPRASZAMYFORMULARZ

KONTAKT Z NAMI

Systemy i urządzenia dla budownictwa Usługi projektowe, nadzory, kosztorysowanie Systemy i urządzenia elektryczne dla przemysłu index