AMAR-PLUS S.C.
PROJEKTOWANIE OGÓLNO-BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH I WENTYLACYJNYCH

NADZOROWANIE ROBÓT

DORADZTWO TECHNICZNE, OBSŁUGA BHP

KOSZTORYSOWANIE

TŁUMACZENIE WYDAWNICTW I DOKUMENTACJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE
Systemy i urządzenia dla budownictwa Systemy i urządzenia elektryczne dla przemysłu index